Oplysningstiden - At 1 - 1z/Rybners stx (Dansk-Historie) -2014

Hvem forestiller nedenstående portrætter?

Generelt om At

Bogligt materiale, kopier mv.

Annelise Buhl mStaunstrup: AT tale (udleveret)

Links om At

------------------------------------------------------------------------------------------
Talende statue:

 

Generelt om Oplysningstiden

Filmen: En Kongelig Affære

Holberg:

Struensee:
Historienet.dk om Struensee

P. O. Enquist:

 • Livlægens Besøg (omtale på litteratursiden.dk)
 • Livlægens Besøg - foromtale i Information
 • Diverse referencer i "Livlægens Besøg":
  • Altona/Struensee, s. 97 - Kapitel 5
  • Encyclopædien i Paris, s. 126 -129
  • Holbergs Epigram 101 (Mennesket som Maskine), s. 131
  • Struensees reformer, s. 160
  • Andre europæiske landes reaktion på den danske revolution, s. 172
  • Titlen (Livlægens Besøg), s. 175
  • Struensee læser op af Holberg, s.186
  • Voltaires hyldesdigt "Om Pressefriheden", s. 246