Elevnavne:

 
 

 

 


Notatark til synopsen

Område/Emne:

Indledning:


Det faglige niveau / det tværfaglige:

 

 

 

 

 

 

Problemformulering

 

 

 

 

 

Oversigt over de væsentligste problemstillinger og arbejdshypoteser

 

 

 

 

Oversigt over metoder, teorier, empiri (dataindsamling/materialer) relevante i forbindelse med problemstillingerne

 

 

 

 

 

 

 

Konklusioner på disse problemstillinger, be- eller afkræftelse af hypoteser

 

 

 

 

 

En samlet konklusion – formulering af spørgsmål til det videre arbejde

 

 

 

 

 

 

Perspektivering til problemstillinger fra studierapporten: NB:  Skal ikke udfyldes denne gang

 

 

Kommenteret litteraturliste: