Arbejdsspørgsmål til

Oskar Hansen: Arbejdsløs, 1929

 

1.      Genreanalyse: Giv en detaljeret og begrundet genrekarakteristik af teksten (herunder tekstens form, den litterære virkemidler, dens funktion).


 

2.      Analysér tekstens komposition.


 

3.      Hvilken selvopfattelse – menneskeopfattelse udtrykkes i teksten.


 

4.      Analysér tekstens brug af personlige pronominer.


 

5.      Hvilke(-n) tematiske(-e) modsætning(-er)/problematikker skildrer teksten?


 

6.      Hvilken kontekst optræder denne tekst i ? Lever denne tekst op til samlingens titel?

 

 

 

Nils Nilsson: af Dokken, 1933

 

1.      Hvilken (under-)genre?


 

2.      Hvad er denne teksts formål? Hvem er den formentlig skrevet til (=modtagergruppe) og hvor ses dette?


 

3.      Beskriv gruppen af arbejdere: Hvad er fælles for dem? Enkeltpersoner der skiller sig ud? Hvori består deres arbejde? Hvordan fungerer de når de er bedst – og når det går værst?


 

4.      Andre persongrupper i teksten? Hvorledes er deres relationer indbyrdes?


 

5.      Hvorledes beskrives generelt følgende: arbejdet – fritiden – livet – kulturen?


 

6.      I teksten optræder en arbejdsulykke. Hvorledes beskrives den? Hvad er dens funktion i teksten?