Hans Scherfig: Idealister, 1941
Arbejdsform: gruppearbejde, mdl. fremlæggelse i klassen

 

1.      Start med en mundtlig anmeldelse af bog. Hvad kan I lide ved den – og hvad ikke? Hvilke forhold ved bogen er værd at gå i dybden med? Skriv dem op på bagsiden af dette ark (og vend tilbage til dem, når I er færdig med nedenstående opgaver).

2.      Hvad ved I om forfatteren og hans værker? Kender I nogle nutidige forfattere der minder om ham – eller mennesker der i medierne (aviser, magasiner, radio, tv, nettet) minder om ham?

3.      Hvad er bogens formål? Hvilken målgruppe kan den tænkes at have haft på det tidspunkt den blev skrevet?

4.      Definer begrebet ’Idealisme’.  Prøv dernæst at lave et mind-map over dette begreb. Diskutér om nutiden har bruget for idealisme.

5.      Karakterisér værkets genre.  Har det slægtskab med andre genrer – hvilke evt.? Giv evt. også historiske eksempler på beslægtede værker.

6.      Kortlæg romanens brug af begreberne:

a.       Tid: Hvordan bruges begrebet tid (fra det historiske Þ aktuelle) i romanen?

b.      Sted: Hvilke steder omtales – hvordan relateres de?

c.       Miljø (forstået som begrebet klasse): Spiller begrebet social klasse en rolle i romanen.

7.      Handling, komposition: Hvordan er romanen bygget op (kronologisk – spring i tid (flash backs~forewards) – sammenhæng eller ’tidslommer’? Hvilke dele (afsnit – kapitler ?) er bogen opdelt i? Hvad er idéen med denne komposition?

8.       Personerne:

a.       Hovedpersoner (flat ~round?), egenskaber? Analyse vha. aktantmodellen? Identifikationsmuligheder for læseren?

b.      Bipersoner (deres funktion?)

c.       Hvorledes er personerne relateret?

9.      Fortælleren:

a.       Hvor er fortælleren tidsmæssigt i forhold til det fortalte?

b.      Hvor synlig er fortælleren (usynlig~alvidende)?

c.       Hvorledes er fortællerens holdning til det fortalte (neutral ~ kommenterende)?

10.  Sprog, stil:

a.       Find nogle karakteristiske træk ved den måde teksten er skrevet på (syntaks – ordforråd – mundtligt~skriftligt, stilfigurer).

b.      Hvorledes understøtter romanens sprog og stil andre forhold ved romanen (dem I har arbejdet med ovenfor)

11.  Formuler bogens tema(-er).

12.  Endelig: Var bogen værd at beskæftige sig med? Burde den (eller evt. andre af Scherfigs værker) være obligatorisk læsning for kommende generationer ag gymnasieelever?

 

 

 

Notatark: