Jørgen Nielsen: Lavt Land

 

1.      Sammenlign med ”Verden Venter”: ligheder – forskelle?

2.      Hvilken genre?

3.      Gør rede for tekstens komposition.

4.      Giv en detaljeret karakteristik af Oves karakter, herunder hans bevidsthed. Hvad påvirker ham/den?

5.      Karakterisér Oves plejeforældre. Hvem er de gode ~ onde blandt de voksne i denne tekst? Hvad driver dem til deres forskellige handlinger?

6.      Gør rede for fortællerens funktion i teksten.

7.      Hvilket menneskesyn udtrykker denne tekst?