Analyse af ”spisesedler”:

 

Alle teksters berettigelse ligger i deres evne til modtageren følgende:

·        Information

·        Identifikation

·        Fascination

 

Hvilke(n) af disse opfylder spisesedlen?

 Kommunikationsanalysen

·        Spisesedlens funktion (Hvilken idé ligger gemt i spisesedlen? )

·        Gør rede for kommunikationsforholdene

·        Afsender

·        Budskab

·        Modtager

Offentlighedsmodellen / livsposition

·        Hvilke(n) sfære(r) i Offentlighedsmodellen er anvendt (intim-/social-/kultur-/politisk sfære)

Private sfærer

Offentlige sfærer

 

 

Statsmagten

Intimsfæren

 

Kultursfæren

 

Socialsfæren

 

Politisk sfære

              

 

Sproganalysen

·        Sprog

·        Grammatik/syntaks

·        Stilistik (Hvilken virkelighedssfære? Høj ~ lav stil ? Sociolekt? Dialekt? Talesprog ~skriftsprog? Kønssprog?)

·        Semantik / indhold (denotation – konnotation)?

Sproghandling

·        Sproghandling (selvfremstillende – Regulerende – Informerende)?

·        Transaktionsanalyse (Livspositioner (Jeg-du  +OK/-OK), Egotilstande (Forælder – Voksen – Barn)

 

Billedeanalyse

 

Forholdet mellem tekst og billede

 

Samlet vurdering (argumenter for din bedømmelse)