Det sproglige i dansk (Peter heller Lützen)

 

kapitel 1: Kommunikation

 

1.      Hvad betyder ordet ”kommunikere” egentlig (s. 9)?

2.      Lav en liste over de fællesskaber en typisk 2g’er indgår i. (s. 9)

3.      Hvornår kan man have svært ved at ”aflæse en situation”, og hvilken konsekvens får det? (s. 9)

4.      Hvordan formuleres udsagnet ”Jeg kan ikke opfylde aftalen” i forskelle medier/sammenhænge
som 1) SMS til kæresten, 2) Lectiobesked til dansklæreren, 3) Mail til Banken,
 4) Kort til bedstemor, som har inviteret til fødselsdag.

5.      Nævn de 3 kontekster og forklar hvad de hver især betyder.(s. 11)

6.      Hvor mange forskellige undergrupper kan begrebet skolekultur inddeles i? (s. 12)

7.      Giv et eksempel hvordan man kan tilegne sig en kulturkontekst – og evt. mislykkes.

8.      Hvad betyder det at situationskonteksten og kulturkonteksten ligger før selve teksten?

9.      Hvordan kan begrebet ”en god tekst” defineres? (s. 14)

10.  Giv et eksempel på en skriftlig kommunikation der er tidsmæssigt forskudt.

11.  Hvad er forskellen på en ’idealmodtager’ og en ’faktisk modtager’?

Kommunikative funktioner

12.  Forklar begrebet ”social funktion”

13.  og begreberne ”informativ funktion”, ”poetisk funktion”, ”impressiv funktion”, samt ”identitetsgivende funktion”.

14.  Hvorfor kræver det samarbejde at kommunikere? Forklar hvordan det kræver samarbejde ”at skælde ud” og ”at lyve”. (s. 20).

15.  Hvad er forskellen mellem indirekte og direkte sproghandlinger? Giv eksempler.