Det sproglige i dansk (Peter heller Lützen)

 

kapitel 2: Mundtligt og skriftligt

 

1.      Nævn nogle af de eksempler der gives på forskelle mellem det mundtlige og skriftlig sprog (s. 25-6)

2.      Hvilke sanser er knyttet til henholdsvis mundtligt og skriftligt sprog? (s. 26)

3.      Forklar følgende kendetegn for mundtligt sprog:

·        Spontanitet

·        Samarbejde

·        Korte tekster – korte sætninger (Hvad betyder paratakse?)

·        Mundtlige genrer

4.      Forklar følgende kendetegn for skriftligt sprog: (s. 28-30)

·        Forberedelse

·        Lange tekster – styret forløb – Lange sætninger (Hvad betyder hypotakese?).

·        Få gentagelser – entydighed

·        Skriftlige genrer

5.      Giv eksempler på at skriftligt sprog er mere forpligtende (s. 30)

6.      Hvor længe har mennesket antageligt haft det mundtlige sprog? Og det skriftlige ? (s. 30)

7.      Hvor mange bogstaver har det danske sprog? Og hvor mange lyde?
 Eksempler på bogstaver med flere udtaler? Eller lyde der staves forskelligt? (s. 31)

8.      Forholdet mellem stavning og udtale? (s. 32)

9.      Nævnt de vigtigste begivenheder si skriftens historie i Danmark (s. 32)

10.  Et skriftbaseret samfund:  (s. 33-34)

·        Giv eksempler på hvordan skriften ’husker’ for os

·        At skriften er et system

·        At skriften kan føre os tilbage i tiden

·        At skriften skaber større fællesskaber end det lokale

11.  Hvilke eksempler gives på blandingsformen ”skriftlig mundtlighed” (s. 35-6).
Hvad er karakteristisk for fx et ”talkshow”?

12.  Hvilke eksempler gives på blandingsgenren ”mundtlig skriftlighed”? (s. 37)