Knut Becker : af ”Verden Venter”

 

Fortællerproblematikken

 

1.      Gennem hvilken ’optik’ fortælles denne historie? Karakterisér fortælleren, - hvad er hans funktion?

2.      Hvorfor er der ikke valgt en alternativ type fortæller? Er dette en kollektivroman (begrund svaret)?

3.      Hvorledes er romanens fortælletid (medsyn eller bagudsyn). Begrund evt. forfatterens valg.

4.      Karakterisér sprog og stil i romanen

5.      Forholdet fortæller ~ personer ~ læser: Hvem har merviden?

 

 

Personerne

6.      Hvorledes viser forfatteren/fortælleren at de voksne skildres med Kais øjne – find eksempler?

7.      Hvordan skildres forholdet mellem voksne og børn? Hvilke kategorier voksne skildres? Forholdet mellem børnene indbyrdes?

8.      Hvilke værdier synes at være fremherskende på institutionen (giv eksempler)?

9.      Hvilket menneskesyn udtrykker romanen? Dens formål i forhold til offentligheden?