Naja Marie Aidt: Betragtning

 

 

1.      Prøv at forklare hvordan nedenstående begreber udfoldes i teksten:

a.      tid

b.      sted

c.      miljø

2.      Tekstens komposition: Hvordan er historien bygget op?
Dvs. undersøg hvilke hovedafsnit der er, hvad de handler om, og hvorfor de kommer i netop denne rækkefølge.

3.      Hvem fortæller historien? Hvad ved vi om denne person? Hvorfor fortælles denne historie?

4.      Hvordan fortælles historien? Noget særligt ved sproget og ordene der bruges?

5.      Forestil jer at denne tekst ikke var en novelle, men fx et digt eller en roman. Hvordan ville teksten så være ?