TOM KRISTENSEN : "DET BLOMSTRENDE SLAGSMÅL", 1920.
  1. Gør rede for den konkrete handling i digtet, og opdel det i afsnit ud fra dette.
  2. Digtet foregår på 3 planer (inklusive det i punkt 1. omtalte konkrete plan (med værtshuset, spillerne osv).
    Gør rede for de 3 planer i digtet. Hvad indeholder de hver for sig, og hvordan er de koblet sammen ?
  3. Følg metaforen for rød gennem digtet. Følg metaforen for hvidt.
  4. Hvad betyder farvemetaforerne på hvert af de 3 planer?
  5. Påvis fortællerens (skiftende!) synsvinkel gennem digtet. Hvilket princip følger synsvinklen ?
  6. Find eksempler på følgende ekspressionistiske træk i digtet:
a) farvernes brug
b) formernes brug
c) kaos/kosmos modsætningen
d) by/natur modsætningen.
e) indflydelse fra Nietzsche.
  1. Hvem er HERSKEREN i digtets næstsidste linje ?