H C Andersen: Skyggen

 

 1.      Få lige opklaret i gruppen om der er ting i historien I ikke forstår. Hjælp hinanden med at forstå dem!

2.      Den lærde mand og hans skygge er som et dobbeltgængerpar.
Kender I andre historier der handler om dobbeltgængere/nært tilknyttede par? (Kunne det interesse dig, er der her et link)

3.      Prøv at opdele teksten (historie – eventyr ??) op i dele. Dels ud fra dannelsescirklen: Hjemme-Ude-Hjem, dels ud fra de faktiske begivenheder.

4.      Hvad får vi i teksten at vide om den fremmede, lærde? 

5.      Og hvad får vi i teksten at vide om hans skygge? 

6.      Hvordan og fra hvilken position oplever den lærde mand sin genbo, poesien?

7.      Og tilsvarende.. skyggen?

8.      Den lærde og skyggen er begge forfattere. Hvad skriver de om..og med hvilken succes?

9.      Til sidst dør den lærde mand.. Hvad vil HCA (forfatteren) mon fortælle med det?