J. P. Jacobsen: Pesten i Bergamo  (teksten)

 

  1. Hvilke forskelle er der på de to byer Bergamo?
  2. Hvorledes reagerer folk i Gl. Bergamo (beskriv faserne i forløbet)? Hvorfor?
  3. Hvorledes ser korstoget ud ? Hvilke farver bruger fortælleren hyppigst i sin beskrivelse af korsdragerne og med hvilken virkning?
  4. Hvilke synsvinkler benytter forfatteren igennem historiens forløb? Find eksempler og diskutér deres betydning.
  5. Find eksempler i teksten hvor fortællerens holdning er synlig.
  6. Hvilke særlige sproglige / stilistiske virkemidler benyttes til at skildre begivenhederne i Gl. Bergamo i forbindelse med at flagellanterne kommer til byen?
  7. Forklar hvordan flagellanterne reagerer. Gør rede for det religiøse indhold i den unge munks prædiken. - Hvad vil flagellanterne egentlig ?
  8. Hvorledes reagerer folk i Gl. Bergamo på flagellanterne? Hvorfor egentlig?
  9. Overvej symbolske elementer i denne historie.
  10. Hvordan skal slutningen forstås?