Herman Bang: Den sidste Balkjole

 Tryk første gang i Nordstjernen nr. 2, 1887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Hvad er underforstået i titlen?

2.     Historien springer meget mellem fortid og nutid.
Prøv at ”rette historien ud”, sådan at den fremgår af en tidslinje.

 

 


Fortid                                                                                                                                       Fremtid


3.     Nævn nogle vigtige begivenheder i de tre kvinders liv. Hvad skete der specielt dengang præstesønnens forlovelse blev offentliggjort.
Forklar de to pigers reaktion.

4.     Vis med eksempler fra teksten hvorfor doktorfruens besøg bliver en tragedie for Antonie.

5.     Forklar brugen af (og find eksempler på) følgende temaer: ægteskab – tid – natur.

6.     Forfatteren har valgt at benytte en fortæller der på en gang er synlig (viser situationer, viderebringer brudstykker af samtaler,
beskriver ydre handlinger) og usynlig (undlader at kommentere og forklare, men overlader det til læseren at forstå følelserne).
Prøv at finde spor i teksten af både den synlige og usynlige fortæller.

7.     Find eksempler i teksten der viser at replikkerne er realistiske. Se efter følgende virkemidler:
brudte (ufuldendte) sætninger – indforståede udtryk – pauser – andet?