Kommentarer til jeres terminstile:

·         Kend de implicitte krav (genrekonventionerne) – se mit retteark, læs i bogen ”Litterær artikel…”. Se videoerne fra studienet.dk

·         Find frem til de enkelte opgavers explicitte krav

·         Vær bevidst om det kvantitative krav  (2½ s. = for lidt til en 5 timers opgave!!)

Indledningen: Drop klichéerne (fx ”Lige siden Adam og Eva….”, ”Novellen XXX er skrevet af YYY i 1958”). Din indledning skal motivere og oplyse læseren. Indledning skal ikke nødvendigvist skrives først.

Afslutningen: Er sidste chance for at gøre indtryk på læseren ! Sørg for at din afslutning viser overblik (=fordi du kan sammenfatte problemstillingerne”) og perspektiv (læserens tanker sendes videre).

Hvordan forbereder du dig til den danske stil?

Før eksamen:

·         Hvilken genre føler du dig mest tryg ved? Se evt.

o   Litterær artikel: analyse/fortolkning → perspektivering (sans for tekstens detaljer, helheden, viden om perioder og genrer). Evne til at understrege i en tekst + tage noter. Har du en sikker fornemmelse af at du har forstået teksten?

o   Kronikken: Redegørelse → karakteristik af argumentationsform → diskussion (evne til at strukturere begreber → viden om appelformer, påstand-belæg, argumenttyper, manipulation, evne til at gennemskue værdiladede ord og vendinger, stilfigurer  evne til selv at fremføre ORIGINALE påstande og BELÆGGE dem argumenter og eksempler, evne til at se en problemstilling fra mere end én side)

o   Essayet (tage udgangspunkt → overveje (=tænke nye, originale tanker). Er du skarp til arbejde med mind-maps? Kan du lægge en rød tråd igennem en tekst?

Under eksamen:

·         overblik over materialet (Hvis der er forfattere + tekster du umiddelbart genkender, så skynd dig at skrive nogle noter (stikord) om det. Hvor og hvornår er teksterne fra? Hvilke medier har de optrådt i (skriv noter) og hvad ved du om dem?

·         Læs (analyser – streg under) opgaveformuleringer og de øvrige formelle krav (overskrifter).

·         Gennemlæs 1. gang de relevante tekster der knytter sig til den opgave, der umiddelbart tiltrækker dig mest. Vælg nu om det skal være den pågældende opgave (giv 3-4 gode argumenter for at det skal være den, og 1-2 gode argumenter for at det ikke skal være den).

·         Gennemlæse nu 2. gang (omhyggeligt= dvs med noter og understregninger)

·         Lav en disposition: hoved- og underafsnit som stikord. Overvej FOKUS og den RØDE TRÅD. Indledningen og afslutningen kan evt. vente til senere.

·         Skriv → skriv om (ret – tilføj) → skriv om. Husk den røde tråd/fokus – husk din læser. Husk sammenhængsskabende formuleringer.

·         Overvej:

§  Har jeg svaret på opgavens krav?

§  Er sproget (stavning, bøjningsendelser, sætninger (Hvor er dine svage sider?), tegnsætning) i orden (har du rettet i papirversionen af din stil?)?