Det moderne gennembrud (o. 1870 - ) - en pixiudgave

Samfundsudviklingen Industrialisering : vandring fra land til by. Byplanlægning - Karreer - Butikker - (kerne-)Familien
Teknologien Dampmaskiner - elektricitet - fabrikker - fremstilling af dagligvarer
Videnskaberne Naturvidenskaberne - positivisme - Biologi (Darwin)
Religion  Ateisme - Bibelkritik
Politik mv. Parlamentarisme - Partier (Højre-Venstre -Socialister-Radikale) - Fagforeninger (strejker ~ lock outs) - Andelsbevægelser - Højskoler
Medier 4-bladssystemet
Kunsten Ny naturvidenskabelig måde at se verden på (fx impressionisme (sanser>bevidsthed): eks 1 - 2 - 3
Litteraturen
  • Realisme (virkeligheden som motiv - formålet politisk - Vi skal debattere og tage stilling..)
  • Naturalisme (virkeligheden forstået som mennesket=natur. Naturlovenes almengyldighed=
  • Impressionisme ( virkeligheden skal vises (som den sanses (ses/høres)) ikke så meget fortælles eller forklares (forfatteren tilbagetrukket, fluen på væggen, registrerende, ikke kommenterende)

Kendte danske forfattere: JP Jacobsen, Henrik Pontoppidan,Herman Bang
Kendte udenlandske forfattere: Dickens, Zola, Hugo, Flaubert, Henrik Ibsen,
August Strindberg
Kendt dansk litteraturteoretiker: Georg Brandes ("Hovedstrømninger i det 20. årh. litteratur")