Analyse af reklamefilm

 

 

Undersøg kommunikationsforholdene, dvs.

·         Hvem er AFSENDER?

·         Hvad HANDLER reklamen om (dvs. hvilken vare eller serviceydelse)?

·         Hvem er MODTAGER for reklamen?

·         Hvad er FORMÅLET med reklamen (fx information – køb/salg – eller andet)?

·         Hvilket medie optræder reklamen i? Og hvorfor netop her?

·         Analyser reklamen vha. AIDA modellen:


·         Hvilken historie fortæller reklamen? Hvilken relevans har den for produktet/afsender/modtager?

·         Hvem optræder i reklamens fortælling (voksne~børn, mænd~kvinder, expert ~ normalmenneske,..)? Hvilken relation mellem de optrædende? Evt. ikke-mennesker?

·         Undersøg reklamens opbygning (følger den en bestemt model, fx før-efter / ulykkeÞhappy end)

·         Hvorledes argumenterer reklamen (patos (=følelser), etos (= henvisen til autoritet), logos (=sund fornuft + logik/beviser) . Hvilken tone (humør) rummer reklamen?

·         De billedmæssige virkemidler (beskæring, perspektiv, billedets komposition, farvevalg, kamerabevægelser (panorering/tilting/zoom) klipning (overgang mellem scener)

·         De lydlige virkemidler (asynkrone ~ synkrone lydkilder: stemmer, lyde, effekter, underlægningsmusik). Vær specielt opmærksom på brugen af voice over!

·         Konklusion: Er reklamen original eller et eksempel på en kendt reklametype.