Det sproglige i dansk (Peter Heller Lützen)

 

Kapitel 3: Betydning

1.      Forklar sætningen: ”Ord er en slags symboler, de ligner ikke det de betyder”. (s.39)

2.      Forklar hvorfor ordet ”rimelig” har skiftet betydning gennem tiden. Se evt. her.
Kan du finde andre eksempler på ord der har skiftet betydning? (s. 39)

3.      Forklar betydningen af begreberne ”denotation” og ”konnotation” Hvad forstås ved ”positivt” og ”negativt”  ladede ord? Giv flere eksempler på variationer af begrebet ”en bestemt kvinde” (s. 41).

4.      Hvad betyder begrebet ”eufemisme”. Kan du give andre eksempler end de nævnte (s. 42)

5.      Forklar begreberne ”synonym” og ”antonym” (s. 42-3).

6.      Hvad forstås ved en sproglig ”kategori”? Hvilke ord findes fx i kategorien ”køretøj”?  Hvad forstås ved en ”prototype” inden for en kategori? (s. 44-45)

7.      Hvad kendetegner en ”metafor”? (s. 46-47)

8.      Forklar de omtalte billedskemaer. (s. 47-48)

9.      Forklar hvordan og hvorfor billedskemaerne er konkrete og kropslige, samt har ”værdiladninger”. (s. 49)

10.  Forklar begrebet ”projektion” og de eksempler teksten giver på dette. (s. 50-51)