Det sproglige i dansk (Peter Heller Lützen)

 

Kapitel 4: Tekstens helhed og sammenhæng

1.      Forklar hvad der er karakteristisk for sætningen ”Finn punkterede, og han trak hele vejen hjem”.
Hvad betyder ”økonomiproncippet” ? (s. 53-54)

2.      Gør rede for begreberne ”genreforventninger”  og ”situationsforventninger” (s. 55-56).

3.      Hvilke niveauer er der i en teksts sammenhæng? Vis det med et kinesisk æskesystem. (s. 56)

4.      Forklar begrebet ”ordkoblinger” / orderstatninger vha eksempelsætningerne. (s. 55-59)

5.      Forklar begrebet ”additive koblinger” – hvilke ord anvendes hertil? (s. 59-61)

6.      Forklar begrebet ”adversative koblinger” – hvilke ord anvendes hertil? (s. 60-61)

7.      Forklar begrebet ”temporale koblinger” – hvilke ord anvendes hertil? (s. 62)

8.      Forklar begrebet ”kausale koblinger” – hvilke ord anvendes hertil? (s. 62)

9.      Forklar begrebet ”alternative koblinger” – hvilke ord anvendes hertil? (s. 63)

10.  Forklar begrebet ”implicitte koblinger” – hvilke ord anvendes hertil? (s. 63-64)

11.  Forklar følgendes rigtighed: ”Ordkoblinger kan man næsten ikke bruge for meget.
 Her gælder det om at variere, erstatte og bruge synonymer for at variere teksten.
Man skal undgå at bruge de samme ord igen og igen.
” vha eksempelsætningerne. (s. 66)

12.  Hvad forstås ved begrebet ”informationsøkonomi” ? (s.67)

13.  Forklar koblingen mellem ”kendt og ukendt stof” i ”indledningseksemplet”. Hvorfor er der forskel på fx et læserbrev og en roman? (s. 68-70)

14.  Forklar begreberne ”emnesætning” og ”støttesætning”. Hvad er en explicit / implicit emnesætning? (s. 70-71)

15.  Forklar begrebet ”redundans” (s. 71-73)