Det sproglige i dansk (Peter Heller Lützen)

 

Kapitel 5: Argumentation

 

1.      Forklar i hvilken forstand man argumenterer for ”sande” synspunkter. (s. 75)

2.      Hvad vil det sige at ”der skal være noget på spil” ved argumentation?
Hvilke muligheder har en modtager over for ’afsenderens’ argumenter?(s. 76)

3.      Hvad er en ”påstand” og et ”belæg”? Hvilken rækkefølge har de? Hvordan kan man afgøre hvad der er hvad?
(Brug eksemplerne og find gerne på eksempler selv). (s. 77-79)

4.      Hvad forstås ved et ”underliggende belæg”? Hvor mange underliggende belæg kan der i princippet være i et argument?
Prøv at udfylde eksempelsætningernes ”?”(s. 79-81)

5.      Hvad forstås ved en ”implicit påstand” ? (s. 81-82)

Autoritetsargumenter

6.      Hvad er et ”autoritetsargument” ? Hvad er forudsætningen for at et autoritetsargument virker? (s. 82-83)

7.      Hvad forstås ved ”Traditionel autoritet”? ”Flytning af autoritet”? ”Kvantitet som autoritet”?
Hvad vil det sige at ”underminere autoriteten”? (s. 84-85)