Det sproglige i dansk (Peter Heller Lützen)

 

Kapitel 6: Sproglige variationer

1.      Hvor mange sprog findes der? Hvad nr. dansk på listen over mest talte sprog?
Hvad kendetegner mange af de små sprog? Hvad er der sket med dialekterne? (s. 95-96)

2.      Hvilke modersmål findes i Danmark, og hvor mange taler de forskellige modersmål?
Hvad vil det sige at have dansk som andet sprog? Og som fremmedsprog?
Hvor tales dansk uden for Danmarks grænser?  (s. 96-97)

3.      Hvad er et gruppesprog? Hvorfor afslører ens sprog personen? Forklar hvad der menes med sprogets dilemma?
Hvordan kan variationer beskrives i tid og rum? (s. 98-99)

4.      Gennemgå det dansks sprogs udvikling fra Indoeuropæisk til dansk. (s.99-100)

5.      Hvad karakteriserer perioden 200-800? 900-1050? 1050-1200? 1200 tallets tekster? (s. 100-101)

6.      1300 tallets sprog? 1400 tallets sprog? (s. 102-103)

7.      Hvordan udvikler sproget sig mellem 1500 og 1600? (s. 104-105)

8.      Udvikling i 1600 tallet? 1700 tallet? 1800 tallet? 1900 tallet? (s. 105-107)

9.      Hvad er dialekter? Hvilke kendetegn på dialekter? Hvad karakteriserer deres udvikling? (s. 107-111)

10.  Hvad er en sociolekt? (s. 111-112)