Christian Winther: Skriftestolen, 1843

1.       Giv et resumé af handlingen.

2.       Del dernæst fortællingen op i hovedafsnit. Giv disse en overskrift.

3.       Hvilken genre er denne tekst? Begrund dit valg.

4.       Analysér første afsnit. Hvor ses der spor af en fortæller(-holdning)?

5.       Hvilke steder i teksten er afgørende?

6.       Hvorledes karakteriseres de to mænd i begyndelsen af teksten?

7.       Hvorledes beskrives Marchesens adfærd gennem historien (optræden, bevægelser, stemmeføring)

8.       Og hvorledes beskrives tilsvarende hans kone adfærd?

9.       Hvem er (Marie) Magdalene?

10.   I hvilke sammenhænge optræder navnet Magdalene?

11.   Vis hvor begrebet dobbelthed (fx som ironi eller modsætning mellem noget indre og ydre) optræder i teksten?

12.   Hvilke straffe rammer de personer som er involveret i utroskabshistorien (Marchesen, arkitekten, husturen, munken)? Overvej om der er sammenhæng mellem forbrydelse og straf.

13.   Hvilken moralsk grundholdning afspejler teksten? Og hvilket kønsrollesyn?

14.   Perspektiver til andre af de tekster vi har læst fra perioden.