Det sproglige i dansk (Peter Heller Lützen)

 

Kapitel 5: Argumentation

 

 1. Forklar i hvilken forstand man argumenterer for ”sande” synspunkter. (s. 75)
 2. Hvad vil det sige at ”der skal være noget på spil” ved argumentation? Hvilke muligheder har en modtager over for ’afsenderens’ argumenter?(s. 76)
 3. Hvad er en ”påstand” og et ”belæg”? Hvilken rækkefølge har de? Hvordan kan man afgøre hvad der er hvad? (Brug eksemplerne og find gerne på eksempler selv). (s. 77-79)
 4. Hvad forstås ved et ”underliggende belæg”? Hvor mange underliggende belæg kan der i princippet være i et argument? Prøv at udfylde eksempelsætningernes ”?”(s. 79-81)
 5. Hvad forstås ved en ”implicit påstand” ? (s. 81-82)

Autoritetsargumenter

 1. Hvad er et ”autoritetsargument” ? Hvad er forudsætningen for at et autoritetsargument virker? (s. 82-83)
 2. Hvad forstås ved ”Traditionel autoritet”? ”Flytning af autoritet”? ”Kvantitet som autoritet”? Hvad vil det sige at ”underminere autoriteten”? (s. 84-85)

Ordvalgsargumenter

 1. Vis hvordan med eksempler fra bogen og gerne egne eksempler at valget af konnotationer er afgørende for argumentationen (s. 86).
 2. Hvad forstås ved definerende argumenter, herunder explicitte/implicitte definitioner (s. 87)
 3. Hvordan fungerer generaliseringer (s. 88)?
 4. Hvordan kan der argumenteres vha sammenligninger og mataforer (s. 89-90)?
 5. Hvordan styrkes argumenter vha argumentmarkører, gendrivelse og ned- og optoning(s. 91-2)?
 6. Hvad forstås ved udvalgsprincippet, og i hvilke situationer er der klogt at benytte dette princip (s. 92-93)?