Arbejdsopgaver til Tv-spillet "Else Kant"

baseret på Amalie Skrams "Professor Hieronimus" (1895)

Tid - sted - miljø

1

I hvilket omfang ses det samtidshistoriske i skuespillet ?

2

Spillet foregår dels i Else Kants privathjem, dels på hospitalet.

Hvilke rum i hjemmet bliver skildret (er vigtige) ?

Hvorledes er hospitalet indrettet ? Hvorledes oplever EK det ?

3

Hvilket socialt miljø tilhører EK ? Hvilken holdning har hun til det ?

I hvilket omfang afspejler hospitalsmiljøet den omliggende verden ?

Handling - komposition

Gør rede for hovedfaserne i skuespillet.

Personerne

1

Generelt

Inddel personerne i grupper og placer disse i et hierarki

2

Else Kant

EK er kvinde. Hvilke kvinderoller har hun ?

Giv eksempler på hvor kunstnerrollen er i konflikt med kvinderollen ?

Hvorledes opfatter EK sin kunst ? Hvorledes opfatter andre den?

3

Knud

Giv en karakteristik af Knud. Er han en god mand ?

4

Lægerne

Karakterisér Prof. Hieronimus som læge / menneske.

- - - - - reservelægen - - - / - - - .

- - - - - dr. Tvede - - - / - - - .

5

Sygeplejerskerne

Hvorledes er de karakteriseret ?

Hvorledes er EKs forhold til dem ?

6

Patienterne

Er patienterne syge ?

Hvorledes beskrives EKs forhold til de øvrige patienter. Ændres det ?

Else Kants sygdom, behandling og hospitalsophold

1

Hvorledes opfattes EKs sygdom af

  1. EKK selv ?
  2. Knud ?
  3. Prof. Hieronimus ?
  4. reservelægen ?
  5. sygeplejerskerne ?

2

Forsøg at lege psykiater. Hvorledes vil du / I definere sindssyge ?

Opfylder EK de kriterier ? Lider hun af en specifik kvindesygdom ?

Hvilken diagnose vil du / I stille over tilfældet EK ?

3

Hvilke principper bygger prof. Hieronimus behandling på ? Lykkes den ?

4

Hvorledes burde EK været behandlet efter din / jeres mening ?

Anviser skuespillet alternativer til den behandling EK modtager ?

5

Hvilke faser gennemløber EKs holdning til hospitalsopholdet ?