Grieg: Ung må Verden ennu være, 1938

 1. Gør rede for hvad der sker i tekstuddragets 3 dele - hvorledes motiveres
  overgangen fra hver af de tre dele (1
  Þ 2Þ 3) ?
 2. Hvad er det centrale i hvert af de tre afsnit ?
 3. Hvad spekulerer hovedpersonen på i 1. afsnit? Hvordan har han det i al
  almindelighed? Hvorfor?
 4. Hvilke metaforer bruges i beskrivelsen af hovedpersonen?
 5. Hvorfor springer hovedpersonen i floden for at redde en hund?
  Hvordan oplever han selv sin redningsaktion? Og andre?
 6. Vis hvorledes sproget/stilen ændrer sig gennem de tre afsnit.
 7. Hvem vinder diskussionen i 3. afsnit
  - og hvad handler den for resten om ?

Del 1

Del 2

Del 3

Ydre Handling

Spadsereturen

Hunderedningen

Diskussionen

Værdier

Æstetik > moral

Etisk handlen ?

Politik?

Indre handling

Refleksion

Aktivitet

Argumentation

Sproget/stilen

Intellektuelt

Metaforer,

komplex syntax

Action - kort syntax

Replikker, dialog,

dramatik

Skred

Tryghed

Konsekvens (1)

Konsekvens (2)