Henrik Ibsen: Et Dukkehjem, 1879

  1. Giv en karakteristik af stykkets tid, sted og miljø.
  2. Analysér stykkets komposition (gerne i et koordinatsystem).
  3. Personkarakteristik
    a) tegn et diagram (en model) over relationerne mellem skuespillets hoved- og bipersoner.
  1. lav en liste over de personer der lever åbent eller fortrængt med fortidsbindinger (skitser dem kort!)
  2. lav en liste over de personer der har en fremtid (i dette ords positive betydning) og tilsvarende en liste over de personer med udsigt til en negativ fremtid.
  3. lav en liste over personer der aktivt har grebet ind i egen skæbne. I hvilket omfang har dette indgreb haft betydning for deres fremtid?
  4. Personernes samfundsroller og - funktioner kan kortlægges v. hj. a. Habermas' "Model over den borgerlige Offentlighed" - der skematisk ser sådan ud (NB: sfærerne må ikke blandes!). Du kan læse nærmere i Litteraturhåndbogen s. 455-456 (grøn udgave).

Privatsfæren

Offentlighedssfæren

Statsmagten

Intimssfæren

Kultursfæren

Det lovgivende, dømmende, udøvende statsapparat

(=myndighederne)

(politi Û pædagoger)

Socialsfæren

Politisk sfære

  1. Konklusion: Hvad er værkets : temaer, budskab og vigtigste virkemidler.

Læs i Litteraturhåndbogen om Henrik Ibsen (s. 388) og "Brandes' samfundskritik - Stuk- og klunkestil" (s. 176-s. 182)