Klaus Rifbjerg: Frække Jensen ("Og Andre Historier", 1964)

 1. Gør rede for novellens komposition.
 2. Undersøg fortællerens tidsmæssige placering i forhold til det fortalte (fortælletid/fortællesituation).
 3. Hvorledes beskrives og udvikler stedet hvor fortælleren befinder sig ?
 4. Hvilke spor afsætter fortælleren i sin historie. Hvilke stedord bruger fortælleren om sig selv ud over "jeg"?
  Hvad er meningen med de mange parentetiske indskud og klichéer især i starten af historien?
 5. Hvorfor vil fortælleren egt. fortælle denne historie. Er det samme hensigt gennem hele historien?
 6. Antyder teksten noget om hvem der var skyld i at de "illegitime forhold" opstod?
 7. Hvorfor var der regler og ceremonier i forbindelse med aktiviteterne i Jensens kælder?
 8. Hvorledes skal ordet "edsaflæggelse" forstås?
 9. Hvilket forhold havde fortælleren til sine kammerater? Hvorfor var han ikke med til at se de frække billeder i starten?
 10. Hvilket indtryk gør de pornografiske postkort på fortælleren - hvorfor egentlig?
 11. Hvorfor anmeldte (det rigtige udtryk) fortælleren Frække Jensen?
 12. Hvorfor flugtede fortælleren ikke dengang da de andre børn ville give ham tærsk?
 13. Hvorledes skal novellens afslutning forstås?
 14. Hvilke sociale, økonomiske etc. forhold kan tænkes at være forudsætningen for forfatterens åbenhjertige behandling af begrebet seksualitet?