Ebbe Skammelsen:

 

Arbejdsplan:

 

 1. Opdel visen i dele ud fra stederne visen foregår: dvs UDE ~ HJEMME.

  Underinddel derefter disse afsnit og find på en overskrift der dækker indholdet.

 2. Karakteriser følgende personer og deres indbyrdes relationer
  1. Skammel
  2. Ebbes mor
  3. Ebbe
  4. Peder
  5. Adelus
  6. De to søstre

Placer et par af de vigtigste personer i Aktantmodellen:

 

 

 

G iver                                      Objekt                                 Modtager

 

 


Hjælper                                   Subjekt                                Modstander

 

 1. Hvilke elementer i teksten skaber fremdrift og spænding i handlingen?

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


                      1            2          3            4            5                 6               7              

 1. Udfyld ”Berettermodellen” (der kendes fra Hollywood-film):

  1= anslag, 2=præsentation, 3=uddybning, 4= Point of no return, 5=Konfliktoptrapning, 6=Klimaks, 7=Udtoning

 2. Viden: mer- og mindreviden.
  Hvem ved mere end andre i denne historie (sammenlign læser og diverse personer)?

 3. Form og formål med denne tekst?