Folkevise:  Germand Gladensvend

 

INDHOLD

ARBEJDSFORM

1

Inddel Germand Gladensvend i hovedafsnitog beskriv kort  og præcist handlingen i hvert af disse afsnit

Pararbejde

2

Svar på følgende spørgsmål..

 

1             Hvilken person forsvinder ud af historien allerede efter 1. strofe? Hvorfor mon?

2             Hvordan kan den fysiske situation (str. 1) forstås symbolsk?

3             Hvordan forklarer dronningen situationen?

4             Hvornår opdager dronningen at hun er gravid? I hvilken måned er hun ?

5             Hvorfor har de travlt med at døbe GG (strofe 8)?

6             Hvad er karakteristisk for GGs barndom?

7             Hvordan kan det være at ’Gammen’ både kan færdes til søs og til lands?

8             Hvorledes  prøver dronningen at snyde Gammen (str. 13-16)?

9             Hvorfor vil GG  låne sin moders fjederham?

10          Hvorfor lader Gammen GG slippe første gang med ’halve skader’?

11          Hvem er årsagen til GGs ulykke ifølge Sølverlad  (str 28) ? Hvorfor mener hun egtl. det ?

12          Hvilken fjederham flyver Sølverlad i ?

13          Hvorfor lykkes det hende kun at få fat i småfuglene?

14          Hvad symboliserer den efterladte højre hånd?

 

 

 

 

 

à Plenum