Gunlaugs     saga - 

Genre

Hvor i teksten ses sagatræk?

 

Tid

·  forstået som historie?

·  forstået som forløb?

·  forstået som frister?

 

Sted

Hvilke steder  er  væsentlige?

 

Miljø

Hvor spiller det sociale en væsentlig rolle?

 

Handling

·  Tegn handlingen ind på en tidsakse

·  Hvornår er der spring i handlingen?

·  Tegn en spændingskurve

 

Komposition

Efter hvilke principper er historien bygget op?

 

Personer

·  Individer

·  Gruppering

 

Billeder

Metaforer + symboler

 

SprogStil

Særlige sproglige mønstre+ udtryksmåder?

 

Fortæller

Ses der spor af fortælleren i teksten?

Holdning ?

 

Motiver

Grundsituationer der gentages

 

Temaer

·  Familie ~ slægt

·  Drømme ~ skæbne

·  Kønsroller:

   mand ~ kvinde

·  aldersroller: voksen ~ barn

 

Fortolkning

Giv en kort samlet fremstilling af tekstens udsagn.