Fra Peter Harms Larsen : De Levende Billeders Dramaturgi

 

Nogle TV-avis elementer:

 

·        Spib - speaker/vært i billedet mens teksten læses. En spib kaldes på nogle redaktioner "oplæg".

·        Speak - oplæst tekst af indslagets reporter som ikke ses, også somme tider omtalt som "voice over".

·        Sound bite - billedsekvens fra reportageoptagelser med tydelig reallyd fra det der foregår i billedet.

·        Sync - en udtalelse fra en person i billedet - klippet ud fra en interviewoptagelse med personen.

·        Spab - speaker/vært i billedet efter et indslag mens teksten læses, kal­des på nogle redaktioner "nedlæg" eller "efterspib".

·        Vox pop - betyder "folkets stemme" og er en syne med en meget kort udtalelse fra flere medvirkende - typisk klippet sammen lige efter hinanden.

·        Stand up – journalisten står/går i billedet og taler som værten direkte til seerne – med ”direkte øjenkontakt”

 

TV- nyheder   (fundet på nettet – forfatter: Karen Warming, men tillempet)

 

Analyse af helheden / enkeltindslag

 

Oversigt og struktur

1.      Lav en forløbsbeskrivelse af indslaget, herunder placering og indslagets varighed (skema)

2.      Beskriv de enkelte sekvenser mht. –

·        Indhold (hvad handler det om?)

·        Aktører (hvem er med?)

·        Rum (hvor foregår indslaget?)

·        Tidsfaktorer ( hvornår, hvor længe, Er det lige nu?)

·        Komposition (brug begreberne ovenfor: spib…osv)?

 

Billeder, lyd og klipning

3.      Billeder

·        Hvilke billeder bruges der( reportagebilleder, interviews, fotos, tegninger, grafiske oversigter, indklipsbilleder mm.)?

·        Hvilken betydning har billederne for præsentationen af nyheden?

4.      Lyd

·        Beskriv lydsiden ( studievært, , voice-over, interviews, reallyd)

·        Hvilken betydning har lyden for præsentationen af nyheden?

5.      Hvad er styrende i indslaget, billede eller lyd- begrund?

6.      Klip

·        Mange eller få klip?

·        Hvordan er de kædet sammen ( kontinuitetsklip eller montageklip) begrund

7.      Fiktionselementer

·        Overvej om der i formen er brugt elementer (i billeder/lyd/klipning) som kendes fra fiktionen? Hvilken evt. effekt?

Nyhedsværdi

8.      Hvori består nyheden? Hvilken konflikt skildres?

9.      Er nyheden unik eller led i en ’føljeton’. Hvorhenne i forløbet er dagens historie (tæt på begyndelsen – midten – slutningen?)

10.  Undersøg følgende nyhedsparametre i indslaget :

·        Væsentlighed (for hvem..?)

·        Nærhed (kulturelt ~geografisk)?

·        Identifikation?

·        Sensation?

·        Underholdningselement (noget der er underligt, sjovt ,anderledes?)?

·        Noget specielt følelseselement?

11.   Hvilken vinkel på nyheden?

12.  Hvilken type nyhed:

·        Aktanthistorien?

·        Bøddel – offer historie?

·        Retssagshistorie?

·        Dilemmahistorie?

 

13.  Er der tale om konsekvensjournalistik, hvis ja, er der tale om vox pops

14.  Hvad overbeviser os om nyhedens sandhedsværdi, det kan f.eks. være:

·        Studiet

·        ”vor mand på stedet”

·        speaker

·        ekspert, journalist

·        journalistens køn, alder, påklædning, fremtoning

·        billedvalg, stills mm

 

 

Helhedsvurdering

·        Har indslaget en passende længde?

·        Er det en bevidst opbygning (tænk berettermodel  (anslag – point of no return osv – eller ’bølgemodel.., samt ”Hi, You, See, So” ?)

·        Er den troværdig?

·        Får du den ønskede information? Hvad mangler eventuelt?

·        Hvem er tænkt som modtagere?

·        Hvilken effekt har den/ får den? For hvem?

 

Analyse af to tv-aviser:

Nr.

Tid

Indhold

Nr.

Tid

Indhold

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

21