Arbejde med aviser – 2x /BH

 

Materialer: Et eksemplar af følgende tre aviser:

·        Jyllands-Posten

·        Politiken

·        Ekstra Bladet

 

Overordnet opgave for alle grupper: sammenligning af de tre aviser mht. en række nøgleområder:

 

1.      Lav en sammenlignende analyse af de tre avisers forsider.
Overvej i den forbindelse at Ekstra Bladet er løssalgsavis, medens de to andre ofte afsættes til abonnenter,

2.      Sammenlign de tre avisers indholdsmæssige opbygning, dvs. opdeling i fx:

·        Sektioner (+ magasiner)

·        Stofområder og disses rækkefølge, samt procentuelle omfang i avisen

·        De tre avisers annoncer: typer, deres placering i avisen (kategorisér evt. vha. Offentlighedsmodellen)

·        Artikeltyper: Identificer følgende artikelgenrer i avisen og overvej hvilke der er de dominerende:

a.       Nyhedsartikler

b.      Reportager fra begivenheder

c.       Baggrundsartikler

d.      Interviews

e.       Features, petitstof, underholdningsstof

f.        Kommentarer (herunder ledere, læserbreve o. lign.)

g.       Anmeldelser

h.       Gæsteartikler (fx kronikker)

3.       Vælg nogle karakteristiske artikler fra hver af de tre aviser og undersøg disse

·        Mht. opfyldelse af nyhedskriterierne

·        Mht. placering i Offentlighedsmodellen

·        Opbygning (nyhedstrekanten eller anden opbygning?)

·        Hvor stammer stoffet fra (bureauer, pressemeddelelser, navngivne kilder, opsøgende journalistik..)?

·        Opbygning sprogligt og stilistisk

 

4.      Foretag en sammenlignende analyse af billedstoffet i de tre aviser

·        Mht billedgenrer (Reportagebilledet, portrættet, illustrationen, det selvstændige billede uden tilknytning til en artikel, grafik m fl.)

·        Mht. omfang, placering i avisen og artiklerne

5.      Andre forhold ved avisen (fx konkurrencer, annoncestoffet, dens hjemmeside o. lign.)

6.      Endelig: jeres vurdering af avisens kvalitet ud fra disse kriterier I selv opstiller.