Oversigt over prøvegenrerne i skriftlig dansk

 

 

Litterær artikel

Kronik

Essay

 Fremherskende         fremstillingsfor-mer

 Analyse

 Fortolkning

 Perspektivering

 Dokumentation

 Redegørelse

 Diskussion

 Argumentation

 Afsøgning

 Undersøgelse

 Refleksion

 ”Stof”

 En eller flere tekster

 Problemstilling eller emne

 Emne eller begreb

 Metaforisk rum

 Læsesalen

Caféen

 Fjeldvandringen

 Formulering

 Skriv en litterær artikel om <tekst(er)>

 Skriv en kronik om <problemstilling>

 Skriv et essay om a) <emne> el. b) <hvor du …>

 Fokus/bevægelse

 Tekstfokus

 Emnet behandles mod afsluttethed

 Emnet behandles mod åbning

 Ideel afsender

”den danskfagligt velfunderede og alment orienterede eksaminand”

 Intenderet modtager

”den litterært og almenkulturelt interesserede læser”

 Linjetal ved citater

bør bruges

brug ikke

brug ikke

 Angivelse af eksterne kilder

ja, indflettet i brødtekst eller evt. i parentes

 Noteapparat

brug ikke

 Rubrik

brug opgavens titel

 Underrubrik og mellemrubrikker

brug evt.

brug evt.

brug helst ikke

 ”Layout til tryk” i øvrigt

brug ikke

 

 

Karakteristiske formuleringsformer

 

Litterær artikel

Kronik

Essay

§         ”forløbskomposition”

§          ”billedplan og realplan”

§          ”herved kommer fortælleren til at fremstå som utroværdig”

§          ”én fortolkningsmulighed er, at …”

§          ”forekommer at udtrykke en universalromantisk forestilling om …”

 

§         ”hovedsynspunktet”

§          ”modstridende opfattelser”

§          ”A hævder, at …”

§          ”argumentationen halter”

§          ”For det første (…) og for det andet …”

§          ”socialpornografiske dokumentarudsendelser må antages at krænke, hvis …”

§          ”Derfor må vi konkludere …”

 

§         ”Det kan ved første øjekast forekomme paradoksalt, at …”

§          ”Ved nærmere eftersyn …”

§          ”I et andet perspektiv …”

§          ”Man kan forestille sig, at …”

§          ”Wittgensteins sprogspilsbegreb kan bruges her …”

§          ”Vi kan ikke uden videre afgøre …”