Kostalden ligger lige ved siden af laden.

 


Henrik Pontoppidan: Idyl   

1.               Undersøg novellens komposition.

2.               Hvorledes er landsbyen geografisk og socialt bygget op?

3.               Hvilken historisk udvikling har landsbyen gennemgået?

4.               Naturen optræder flere steder i novellen. Hvilken betydning har den?

5.               Inddel personerne i grupper efter -familieforhold.

6.               Gør rede for forbindelsen mellem de enkelte familier/personer  ?

7.               Hvorfor græder Ane i stalden?

8.               Hvilken interesse har Olav i Ane - og omvendt?

9.               Hvilke paralleller er der til forholdet mellem Olav og Ane?

10.           Hvilke sociale klasser er repræsenteret i novellen?

11.           Hvilken social / politisk bevidsthed er der hos disse klasser?

12.           Hvorledes er religionen indpasset i samfundet?

13.           Hvilken betydning har Mikkelsgildet for de forskellige sociale grupper?

14.           Hvilken historisk udvikling er der sket med Mikkelsgildet i landsbyen

15.           Hvad sigter præsten til med udtrykket ”de døde pletter”?

16.           Et af novellens vigtigste virkemidler er kontrasten. Find eksempler på dette?

17.           Hvilken holdning har fortælleren til det fortalte i denne novelle?

18.           Pontoppidan er ofte blevet kaldt ”naturalist”.
Hvilke ting i denne novelle kan underbygge denne karakteristik?