Plan for gennemgang af Hoel: Syndere i Sommersol

A                   Bent – Kort om Adler


Gruppearbejde  
 

B                   Parrene 

1.      Lav en bordplan over selskabet ved spisningen

2.      Find ud af hvem der er par

3.      Hvem er de to gæster? Hvorfor kan jeg’et (Frederik) og Johan

      ikke foredrage de to gæster?

 

 

C                   Kønsrollerne 1  (s. 314-5)

1.      Gør rede for Frederiks og Johans analyse af forskellen mellem mænd og kvinder

2.      Hvordan afslører teksten de tos analyse?

3.      Analyser den sidste spalte (s. 318) – hvad illustrerer den?

 

D                   Kønsrollerne 2  (s. 315-318)

                     

1.      Hvad handler diskussionen mellem de to gæster og Evelyn om – gør især rede for Evelyns synspunkter .

2.      Hvad handler Johan og Eriks bidrag til diskussionen om

 

 

E                   Sammenfatning på gruppearbejdet med de ’fede’ deltagere.