Noter til

Det moderne gennembrud o. 1870

 

FORUDSÆTNINGER

                      Samfundet:

                                            Kapital/arbejdere: større mekanisering på landet à overflødig arbejdskraft à

                                                                  udvandring til byerne. Nybyggeri.

                                            Næringsloven af 1857: brud med det gamle handels- og laugssystem. Økonomisk ekspansion.

                                            Højkapitalisme: banker, store virksomheder, fabrikker, storhandel

                                            Industrialiseringens faser:

                                                                 60’erne + 70’erne: Ekspansion

                                                                 sen-70’erne + 80’erne : stagnation, monopolisering, krise

                                            Det industrialiserede dagligliv: Storbyliv i lejekasserne. Butikker med industrielt fremstillede varer.

                                            Borgerskabet: Arbejderklassen  (fagforeninger): Bønderne (Højskoler – andelsbevægelsen)

                                            Pressen: 4-bladssystemet

                     

Filosofi :   Positivisme (Auguste Comte)

Religion :   Bibelkritik

l) Strauss (religion = mytedannelser)

2) Feuerbach (religion = produkt af menneskers fantasi)

Økonomi :    Marx (den historiske materialisme)

Biologi :  Darwin (evolutionslæren)

Moralfilosofi : John Stuart Mill (Utilitarisme – kvinde-emancipation)

Litteraturteori :

Sainte-Beuve (digter-værk relation)

Hippolyte Taine (digter - omverden relationen)

(vil med deres værker demonstrere sociale og især psykologiske lovmæssigheder)

 
Litterære europæiske litterære forudsætninger:

Franske forfattere: Balzac, Flaubert, Zola

Russiske forfattere :  Turgenjev,  Dostojevski, Tolstoj

 

VIRKELIGHEDSGENGIVELSE

Realisme (den "fysiske" virkelighed).

 

VIRKELIGHEDSHOLDNING

Naturalisme "klinisk", naturvidenskabelig holdning

Impressionisme (virkeligheden via digt.s sanser)

 

PERSONERNE   

Individer (set indefra (psykologisk))

GENRER     

Romanen, novellen, drama. digte

STOFFET         

Tilværelsen i alle dens aspekter

 

           

A

 
Bevidsthed ~ sanser

                                                                                     

 

 

 

Oval billedforklaring: A 1 

 

 

 


DANSKE  FORFATTERE

                    J P Jacobsen

                    Herman Bang

Henrik Pontoppidan