Arbejdsspørgsmål: H.C. Branner: Et Barn og en Mus

Link til litteratursiden.dk -

 1. Hvorledes oplever de voksne barnet (=Børge) - og omvendt (se specielt novellens begyndelse)?

 2. Hvorfor vil Børge gemme sig i huler? Hvor gør han det?

 3. Hvilken kropsstilling sidder han i (se s. 163,15+35) ?

 4. Hvad bruger de voksne loftet til ? Og Børge ?

 5. Hvilke tanker gør Børge sig om døden ? Hvilke eksempler på død kender han?

 6. Hvorfor kan Børge bedre lide musen på loftet end de andre mus han kender?

 7. Hvad sker der med Børges mørkerædhed (s. 165, 32-68) ?

 8. Hvilken rolle spiller Børge over for musen?

 9. Hvorfor fortæller Børge de voksne om musen på loftet?

 10. Hvorfor mister Børge lidt af interessen for musen næste morgen (167,85) ?

 11. Hvilken erkendelse opnår Børge gennem musehistorien om døden og de voksne ?

 12. Hvorfor lyver de voksne egentlig over for Børge? Er det godt/dårligt ifølge novellen (giv begrundelse + eksempler )?

 13. Der er vist forskellige fortællesynsvinkler i denne novelle.
  Find eksempler på at novellen fortælles igennem:

  1. Børges synsvinkel

  2. de voksnes synsvinkel

  3. en udenforstående fortællers synsvinkel

Se fx på side 162 + 163.

 1. Er denne novelle eksempel på realisme eller realisme? Begrund svaret.