Billedanalyse

Model formet som en kommunikationsmodel

Magritte: Den Truede Morder (hentet på www.artchive.com)

 

AFSENDER

Hvad er afsenderens/afsendernes hensigt?

Hvilken billedkategori ti1hører billedet?

Hvem er afsenderen/afsenderne?

 

MEDDELELSE/MEDIUM

I hvilket medium findes billedet?

vad ser vi på billedet? (Billedets denotationer (1) ~ syntagmer (2)

Hvordan vises det?

Hvilke bibetydninger (konnotationer) indeholder billedet?

Opsummering af billedets meddelelse (r).

 

MODTAGER/EFFEKT

Hvem er modtagerne (målgruppen)?

Hvad er billedets effekt og eventuelle bieffekt?

Kan der forekomme feed-back?

Denotation: en objektiv beskrivelse af billedets indhold / elementer, dvs ingen vurdering eller fortolkning
Konnotation: en subjektiv beskrivelse af billedet - dvs. en redegørelse for de associationer billedet via
diverse virkemidler prøver at skabe hos tilskueren.

2 Syntagme: et led i en større sammenhæng - i en collage er der typisk mange syntagmer - i et piktogram (fx et skilt der henviser til en telefon) ganske få.