Litteraturhistorisk  Lynoversigt
Kronologi Periodens navn Forfattere Værdier Genrer
1000-1500 Middelalder Snorre Sturluson

(Edda)

anonyme

Kristendom

Feudalisme

Kongemagt

Folkeviser

sagaer

kristen litteratur + kunst (kalkmalerier)’

1500 Renæssance

Reformation,

Udenlandske:

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Cervantes, Luther

Humanisme

Naturret

Verdensbilledets

expansion
Bysamfund
Borgerskab

Afhandlinger

Salmer

1660 Barok Kingo Synd-nåde/frelse
Symmetri, geometri, kontraster
Lyrik
1700 Rationalisme
Klassicisme
Holberg
Molière
Nytte

Fornuft

Borgerskab

Deisme

Drama

Essays mv.

1800 Romantik Oehlenschläger
Ingemann
Grundtvig
Schack Staffeldt
Tyske filosoffer

Universalromanantik.
Ny-platonisme
Holisme/organismetanke, romant. historiesyn
Panteisme
Nationalromanti: 

Lyrik

Drama,

(prosa)

1820 Poetisk realisme

Biedermeier

P M Møller
Blicher
Th. Gyllembourg
Det romantiske i hverdagsperspektiv (små)prosa

(noveller)

1830 Romantisme HC Andersen
Emil Aarestrup
Chr. Winther
Paludan Müller
Heiberg
S Kierkegaard
Romantikken som basis, men fokus på det "interesante", æstetik, dæmoni, det fremmede,

dialektikken

Prosa

(dannelsesroman)

Lyrik

Drama

1870 Det moderne

Gennembrud

  • realisme
  • naturalisme
  • impressionisme
J P Jacobsen
Herman Bang
H Pontoppidan
H Ibsen (Norge)
A Skram
Strindberg (Sverige)
Industrialisme
Bysamfund
klassesamfund
Naturvidenskaben
Positivisme
Emancipation 
Psykologi
Romanen

(udviklingsromanen)

Udenlandske forbilleder (England, Frankrig, Rusland)

1890 Det sjælelige gennembrud

Symbolisme

Se ovenfor
Johs V Jensen
Gustav Wied

Johs. Jørgensen

Sophus Clausen

Dekandence
Fin de siecle

Det ydre som symbol for en dybere verden

Franske symbolister

(Baudelaire, Verlaine, 
Mallarmé)

1900 Det folkelige gennembrud J Aakjær
J Skjoldborg
M Andersen Nexø
Johs V Jensen
landproletariatet

hjemstavnen

dagligdagen

Digte

Prosa/Romaner

1920 Expressionisme

Surrealisme

Futurisme

Metafysik

T Kristensen

Broby Johansen

Bønnelycke

Jacob Paludan

(Svenskere)

Værdisammenbrud

Nihilisme

Æstetik

Det moderne

Byen, Teknologi

Lyrik

Prosa

1930 Kulturradikalisme

Kommunisme

Nazisme

H C Branner

K Abell
H Kirk
H Scherfig

De undertrykte (proletarer, kvinder, børn)
Småborgeren

Psykoanalysen

Naturdyrkelse 
(sport, spejdere mv)

Romaner

(kollektivromaner)

1950 Heretica (=kætterier) M A Hansen
F Jæger
Eksistentialisme
Religiøsitet
Lyrik
noveller
1960 Modernisme

nyradikalisme

Realisme –

Naturalisme

V Sørensen

K Rifbjerg

Anders Bodelsen

Chr. Kampmann

Sv Aa Madsen

Freud

Eksistentialisme

Borligheden problematiseres,

ungdomsoprør

alle genrer:

Lyrik

Drama (revy, musical)

Prosa

1970 Brugsdigtning Dan Turell

Vita Andersen

Kristen Bjørnkjær

Det private gøres offentligt.

Kvindebevægelsen

Arbejderlitteratur

Alle –

(knækprosaen)

Inkl. fagprosa (rapporter)

1980 Postmodernisme Michael Strunge
Pia Tafdrup
Søren Ulrich Thomsen
L’art pour l’art

Kunst med K
Digteren som seer
Metaforens genindførelse

Lyrik
1990 Postmodernisme Solvejg Balle
Peer Hulberg
Peter Høeg
Ib Michael
Christina
Hesselholdt
Kirsten Hammann
Mads Brenøe
Helle Helle
Naja Maria Aidt
magiske realisme

minimalisme

encyclopædisk litt.

Prosa
2000 Ny realisme Bent Vinn Nielsen
Jan Sonnergaard
Benn Q Holm
Hysterisk realisme (?!) Romaner

Noveller

Gå tilbage til 3y's side