Gloser til Northern Ireland tema:

Battle of the Bogside

lobby

forsøge at påvirke

 negotiating

forhandle

branded

stemple

approached

nærmede sig

banned

forbød

sectarian

sekterisk

disperse

sprede

inflamed

opildne

Internment

Events

begivenheder

swooped

lave razzia imod

commemorate

mindes

released

frigav

defeated

slog, nedkæmpede

remainder

rest

Apprentice Boys

Lærlinge

moored

fortøjet

Tensions

spændinger

disused

nedlagt

previous

tidligere

accommodate

indlogere

battered

mishandlede

counteract

imødegå

trigger

udløse

backfired

gav bagslag

unprecedented

hidtil uset

blunder

fejl

clashes

sammenstød

consent

enighed

perimeter

ydergrænse

unmitigated

hidtil uset

RUC

Royal Ulster Constabulary

indelible

uslettelig

intervened

greb ind

flouted

var en hån mod

mob

folkemængde

degrading

nedværdigende

charged

angreb

resorted

tyede til

rioting

optøjer

interrogation

forhør

escalated

udviklede sig til

Detainees

tilbageholdte

riot gear

kampudstyr

deprivation

berøvelse

exhausted

udmattede

spread-eagled

stå med spredte arme/ben

erupted

brød ud

hoods

hætter

stretching

sprede

galvanised

opildne

deployed

indsat

Bloody Sunday

contain

dæmme op for

predominantly

overvejende

Provisional IRA emerge

trial

retsag

mounted

(mil.) iværksætte (fx an attack, an operation)

ban

forbud

internment

internering, fængsling

proceeded

gik frem imod

curtailed

indskrænke

Paratroopers

falskærmsjægere

reciprocated

gengælde

outrage

vrede

embraced

tilslutet sig

denounced

fordømt som

agenda

dagsorden

to conduct an inquiry

iværksætte en undersøgelse

equation

betragtning (ligning)

verdict

kendelse

diehard

stokkonservativ

Coroner

læge der foretager ligsyn

plot

planlægge

sheer

ren og skær

blighted

ødelagt

unadulterated

uforfalsket

fervently

glødende

compelling

tvingende

revamped

gav  nyt liv til