1a Ap repetition

 

1

Hvad betyder ordet syntaks?

 

 

2

Der er op til 5 indholdselementer i en sætning. Hvilke:

1

2

3

4

5

 

3

Et sætningsled kan kun bestå af ét ord. Rigtigt eller forkert?

4

Benævn sætningens 8 led og vis deres analysetegn

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Hvad kaldes sætningens subjekt og verballed tilsammen?

6

Konstruér 3 sætninger over modellen : S – V – DO

1

2

3

7

Konstruér 3 sætninger over modellen : S – V – DO - IO

8

Konstruér 3 sætninger over modellen : S – V – SP

9

Hvilke ordklasser kan optræde i adverbialled?

1

2

3

10

Hvilke ordklasser kan optræde som subjektsprædikater?

1

2

3

Analyser

Rotter, der er resistente over for rottegift, breder sig i landet.
Det viser en ny undersøgelse fra Skadedyrlaboratoriet under Danmarks Jordbrugsforskning .
Som det ser ud nu, har man fundet rotter, der kan spise gift uden at falde døde om, i 104 ud af 270 kommuner. Men sådan vil det ikke blive ved med at være.
Med tiden vil resistente rotter pile omkring i kloakkerne i alle landets kommuner, mener Peter Weile, der arbejder med rotter hos Miljøstyrelsen.

Rotterne har nemlig en usædvanlig evne til at mutere, så giften ikke længere virker på dem, fortæller Jens Lodal fra Skadedyrlaboratoriet, der har været projektleder på undersøgelsen.

Den svageste gift først
Rottefængerne bruger i dag seks forskellige slags gift. Forskerne bag undersøgelsen har fundet resistens over for de tre mildeste typer, så der er stadig tre stærke typer gift at bekæmpe rotterne med.
Derfor skal rottefængerne bruge det milde gift først. Hvis de starter med den stærke, vil rotten udvikle resistens over for den. Og så bliver mulighederne for at bekæmpe dem hurtigere udtømt. (Politiken 4.dec. 06)

Morfologi

11

Et verbum består af en stamme og en endelse. Hvad markerer endelsen specielt på dansk?

 

12

Nævn de danske tempus (5):

1

2

3

4

5

13

Nævn 3 modusformer:

1

2

3

14

Hvad udtrykker verbets diatese?

15

Hvor mange og hvilke køn omfatter Genus i substantiver på dansk?

 

 

16

Nævn tre slags pronominer på dansk:

1

2

3

17

Hvor mange slags artikler er der – og hvad kaldes de?

 

18

Nævn 8 forskellige begreber som adverbier kan betegne:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

19

Nævn mindst 8 forskellige præpositioner:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

20

Nævn 4 forskellige parataktiske konjunktioner:

1                                                                                                                                                3

2                                                                                                                                                4

21

Nævn 10 forskellige funktioner af hypotaktiske konjunktioner og giv et eks. på hver:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

Definer en sætning:

 

23

Definer en hovedsætning:

 

24

Definer en ledsætning:

 

25

Definer en helsætning:

 

26

Definer et morfem:

 

27

Analyser ordet ” afledningsendelserne” i 1) stamme, 2) præfiks, 3) suffiks – a) afledningssuffiks, b) bøjningssuffiks

1) stamme:

2) præfiks:

3) afledningssuffiks

4) bøjningssuffiks

 

 

Analyser nedenstående tekst i ordklasser:

verbum

substantiv

adjektiv

pronomen

artikel

adverbium

præposition

konjunktion

interjektion

numeralie

Den svageste gift først

 


Rottefængerne bruger i dag seks forskellige slags gift. Forskerne bag undersøgelsen

 

 

har fundet resistens over for de tre mildeste typer, så der er stadig tre stærke typer gift at

 

 

bekæmpe rotterne med.

 


Derfor skal rottefængerne bruge det milde gift først. Hvis de starter med den stærke, vil

 

 

rotten udvikle resistens over for den. Og så bliver mulighederne for at bekæmpe dem

 

 

hurtigere udtømt.