Tips til tekstanalyse- og fortolkningsopgaver:

 • Brug de udleverede værktøjer (analyseark, noter, ordbøger, netopslag (=forbudt ved eksamen), grammatikker)

 • Brug dine erfaringer og viden - både fra engelsk, men også fra andre fag !

 • Brug din fornemmelser: Hypoteser (mon det handler om..?) è undersøgelse (detektivarbejde) è hypotese osv..

 • Gå i dialog med teksten: skriv i den (kopi) eller i dine noter, tegn modeller, diagrammer, mind maps..

Når du skal formulere dig skriftligt:

 • Sørg for at der er en rød tråd (som du fandt under hypotesearbejdet) = Sammenhæng ! (Kohærens+kohæsion)

 • Analyse: at opdele teksten i mindre dele (è jagt på litterære virkemidler: genre, tid,sted, miljø, komposition osv..)

 • Fortolkning: Dels at forklare tekstens generelle udsagn (hypoteserne), dels at forklare hvordan det du fandt under analysearbejdet bestyrker dette.

 • Analysen og fortolkningen er ikke to forskellige dele, men sider af samme sag.

 • Du skal bygge din analyse & fortolkning på konkrete tekstiagttagelser, som skal a) forklares (hvorfor vil jeg citere netop dette fra teksten?) og b) dokumenteres (lines 22-32).

Det sproglige i din fremstilling:

Pas på de groveste fejl (=fejl du forventes at have 'overstået' i folkeskolen)

 • kongruensfejl

 • genitivfejl

 • stavefejl

 • præpositionsfejl

 • øvrige personlige, elementære grammatiske fejl (when/where - then/than - who/which etc. - sammentrækningsfejl)