Notatark:

Fra Peter Harms Larsen : De Levende Billeders Dramaturgi

Nogle TV-avis elementer: 

 • Spib - speaker/vært i billedet mens teksten læses. En spib kaldes på nogle redaktioner "oplæg".
 • Speak - oplæst tekst af indslagets reporter som ikke ses, også somme tider omtalt som "voice over".

·        Sound bite - billedsekvens fra reportageoptagelser med tydelig reallyd fra det der foregår i billedet.

 • Sync - en udtalelse fra en person i billedet - klippet ud fra en interviewoptagelse med personen.
 • Spab - speaker/vært i billedet efter et indslag mens teksten læses, kal­des på nogle redaktioner "nedlæg" eller "efterspib".

·        Vox pop - betyder "folkets stemme" og er en syne med en meget kort udtalelse fra flere medvirkende - typisk klippet sammen lige efter hinanden.

·        Stand up – journalisten står/går i billedet og taler som værten direkte til seerne – med ”direkte øjenkontakt”

 

TV- nyheder      (fundet på nettet – forfatter: Karen Warming, men tillempet)

 Analyse af helheden / enkeltindslag

 Oversigt og struktur

 1. Lav en forløbsbeskrivelse af indslaget, herunder placering og indslagets varighed (skema)
 2. Beskriv de enkelte sekvenser mht. –
  • Indhold (hvad handler det om?)
  • Aktører (hvem er med?)
  • Rum (hvor foregår indslaget?)
  • Tidsfaktorer ( hvornår, hvor længe, Er det lige nu?)
  • Komposition (brug begreberne ovenfor: spib…osv)?

Billeder, lyd og klipning

 1. Billeder
  • Hvilke billeder bruges der( reportagebilleder, interviews, fotos, tegninger, grafiske oversigter, indklipsbilleder mm.)?
  • Hvilken betydning har billederne for præsentationen af nyheden?
    
 2. Lyd
  • Beskriv lydsiden ( studievært, , voice-over, interviews, reallyd)
  • Hvilken betydning har lyden for præsentationen af nyheden?
    
 3. Hvad er styrende i indslaget, billede eller lyd- begrund?
   
 4. Klip
  • Mange eller få klip?
  • Hvordan er de kædet sammen ( kontinuitetsklip eller montageklip) begrund
 5. Fiktionselementer
  • Overvej om der i formen er brugt elementer (i billeder/lyd/klipning) som kendes fra fiktionen? Hvilken evt. effekt?

Nyhedsværdi

 1. Hvori består nyheden ? Hvilken konflikt skildres?
 2. Er nyheden unik eller led i en ’føljeton’. Hvorhenne i forløbet er dagens historie (tæt på begyndelsen – midten – slutningen?)

   
 3. Undersøg følgende nyhedsparametre i indslaget :
  • Væsentlighed (for hvem..?)
  • Nærhed (kulturelt ~geografisk)?
  • Identifikation?
  • Sensation?
  • Underholdningselement (noget der er underligt, sjovt ,anderledes?)?
  • Noget specielt følelseselement?

    
 4.  Hvilken vinkel på nyheden?
   
 5. Hvilken type nyhed:
  • Aktanthistorien?
  • Bøddel – offer historie?
  • Retssagshistorie?
  • Dilemmahistorie?
    
 1. Er der tale om konsekvensjournalistik, hvis ja, er der tale om vox pops

   
 2. Hvad overbeviser os om nyhedens sandhedsværdi, det kan f.eks. være:
  • Studiet
  • ”vor mand på stedet”
  • speaker
  • ekspert, journalist
  • journalistens køn, alder, påklædning, fremtoning
  • billedvalg, stills mm

Helhedsvurdering

  • Har indslaget en passende længde?
  • Er det en en bevidst opbygning (tænk berettermodel  (anslag –point of no return osv – eller ’bølgemodel.., samt ”Hi, you, see, so” ?)
  • Er den troværdig?
  • Får du den ønskede information? Hvad mangler eventuelt?
  • Hvem er tænkt som modtagere?
  • Hvilken effekt har den/ får den? For hvem?

Analyseskema til to tv-aviser (fx DR1 - TV2)
 

Nr.

Tid

Indhold

Nr.

Tid

Indhold

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

21