Jeres eksamensprojekt: Dette skema afleveres til Bent. I får en kopi af dette retur.

 

Filmens indhold: Beskriv kort filmens præmis (kort fortalt hvad filmens idé og budskab er)

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af Bent:

 

 

Plan for det samlede arbejdsforløb: (skriv mindst første og sidste dato)

 

Plan for

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Idé og manus

 

 

 

 

 

 

 

Drejebog +

øvrig plan

 

 

 

 

 

 

 

Optagelser (gerne i fritiden)

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af Bent:

 

Fordelings af arbejdsopgaver: Skriv navne (fornavn + forbogstaver efternavn) ind i dette skema:

 

Gruppe

Kameramand

Redigering
Rolle:

Instruktør
Rolle:

Forfatter
Rolle:

Producer
Rolle:

Rekvisitter Rolle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af Bent: