Gysergenren :

en stiksordliste til læreroplæg, der væsentligst bygger på Rikke Schubarts ”I Lyst og Død”.

 

Genre:

 Hvad er en genre? En problematisering:

·        stil: realistisk ~ eventyrligt

·        form: drama – digt – fortælling (roman, eventyr, novelle osv.)

·        følelse: gråd, gys, humor..

·        periode: historisk roman ~ science fiction..

·        emne: lægeroman, ridderroman, cowboyroman…

·        Minoritet: sort, børne-, femi..

 

De ikke-rituelle (alt nye og anderledes, realitiske)  genrer ~ de rituelle  genrer (gentagelser og variationer af et fast mønster..

 Skelnen mellem horror (ubestemt, ukendt fare) og terror (konkret og identificerbar fare)
(Søren Kierkegaard: angst (=intet) ~ frygt (=noget)

 

Gyset univers: 

Monstre: aliens (totalt non-humane) ~ antropomorfer (forhenværende humane)

Monstret ~ offeret

Maskulint ~ feminint  

Familien (i opbrud)

 

Gysets handling: 

Helt generelt: vekslen mellem spænding og chok

Generel udvikling: Orden Þ uorden Þ  orden

 

Carroll: to typer fortællinger:
 

1.      Videnskabsmodellen: forsøget der går helt galt

2.      Konfrontationsmodelllen

a.       Begyndelsen

b.      opdagelse af monsteret

c.       Bekræftelse over for en tredje part (fx politiet)

d.      konfrontationen

 

Andrew Tudor:
 

1.      Vidensfortælling: Videnskab/forsøg der går galt

2.      Invasionsfortællingen: monstret invaderer den menneskelige verden

3.      Metamorfosen: mennesket forvandles til et monster

 

Rikke Schubarts model:
 

1.      Indgangspositionen: en normalitet, men med problemer/konflikter der lurer

2.      Udviklingspositionen: det normale opløses – helvede slippes gradvist løs

3.      Slutpositionen: a) stabilitet eller b) Ustabilitet

 

Gysets funktion 

Generelt: fascination (tabu) ~ frastødning

Gyset skal opleves kollektivt (helst i biografsale) og i mørke

 

Empiriske publikumsundersøgelser:
 

1.      Katharsisteorien : vi får afløb for vores indestængte aggressioner

2.      Copy cat-/Kanyleteorien: Vi bliver påvirket ..

3.      Psykoanalysen: differentieret påvirkning: normale – unormale modtagere

 

Gysertyper vi skal arbejde med
 

·        Den overnaturlige/religiøse gyser: (Dracula, Nosferatu, Eksorcisten, Lost Souls, Poltergeist)

·        Sciencegyseren: (Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Videodrome, Hollow Man)

·        Psykopatgyset: Psycho, Fatal Attraction

·        Teenagegyset: Fear, Halloween, Scream