DR 1 : TV Dokumentar: Når døden spiller med

 

Stikord fra:  Mediefag.dk om Tv-dokumentargenren:

 

Rekonstruktion: en historisk situation gentages med skuespillere

Iscenesættelse: Den historiske situation gentages med virkelighedens medvirkende

 

Fakta                            Fiktion

                  

                   Faktion

 

Tre typer dokumentarprogrammer:

 1. Den dybdeborende (et problem af samfundsbetydning skal undersøges)
 2. Den observerende (noget interessant, anderledes der gør seeren klogere)
 3. Den dramatiserende (erkendelse via oplevelse)
  1. Drama-Dok (noget opdigtet fremstilles som fakta, dokumentarisme
  2. Doku-drama ( noget virkeligt genfremstilles i dramatisk form)
 4. Reality
  1. Reality-serien (docu-soap) (fx “Langt fra Las Vegas”)
  2. Reality-magasinet (fx Station 2, TV 2)
  3. Reality-showet (fx Robinson)

Fortælleformer:

·        3. personsfortælleren (Voice of God)

·        Den observerende fortæller (”Fluen på væggen”)

·        Den interaktive fortællerform (fortælleren henviser sig til seeren)

 

Analyse af et tv-dokumentarprogram

Tv-stationen og programmet:

·          Sendetidspunkt

·          Trailer eller anden præsentation

·          Opfølgning af programmet i radio eller på webside

Historien:

·          Genre: fakta eller faktion

·          Fortælleform

·          Dramaturgisk opbygning

·          Konfliktens parter

·          Formålet med at fortælle historien

·          Tv-tilrettelæggerens rolle: holdning

·          eller værdier eller stillingtagen

Æstetikken:

Billedside: typer af billeder: interviews - dækbilleder - selvstændige billedsekvenser - arkiv - skjulte optagelser - - andet

Lydside: reallyd - underlægningsmu­sik-effektlyde - speak- andet . Forholdet mellem billed- og lydside

Special effects

Kreditlisten:

Hvem har produceret ?

Og eventuelt for hvem?

Medarbejdere på programmet: tilret­telægger - kamerafolk - lydfolk - re­search etc. Produktionsår

Andet

 

Peter Harm Larsen: De Levende Billeders Dramaturgi, 2 TV, DR, 2003:

 

 

Udsendelsens koncept:

Vidensmangel som motor: Sunde og raske fodboldspillere er døde i de senere år. Hvorfor?  Tilfælde eller årsag?

 

 

 

Aktantmodellen

 

Giver                                                 Objekt                                              Modtager                                         

                                     

                                                        

Hjælper                                             Subjekt                                             Modstander

 

 

Berettermodellen

 

 


                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


                                                       

 


                                                       

                                                       

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anslag: Mystiske dødsfald. Vi vil finde ud af hvorfor.

Sammenhæng i flere tilfælde: ung spiller, hjertestop, skader

Afgørende spor: Heine F. fortæller om piller i klubberne

Undersøgelse af medicinske præparater. Rejse til USA. Vi har fundet et spor!

Sporet dokumenteres med ekspertudsagn

Hvor stort er forbruget af piller: Spillerforeningen, Heine F, Procedurer

Benfica – dødsfaldet: unge spiller døde efter medicinindtagelse

Medicinske sagkundskab: Hvad  der medicinsk sker.  Nu ved hvor galt det er!!

Spørgsmål: Bruges medicinen stadig i klubberne? Spillerforeningens undersøgelse. FCN og FCK

Nyt dødsfald: Spiller dør i Næstved. De ved ikke hvorfor. Sammenhængen mellem skade, medicin og død bekræftes.

Interviews med trænere og læger fra FCN og FCK. Afsløring af  modstrid mellem udsagn og  oplysninger.

Ægyptisk spiller dør. Hvem bliver den næste??

                                                       

 

De deltagende personer i udsendelsen:

 

1.      Fortællerne:

a.       Speak (God’s voice) : usynlig!

b.      Reporteren/detektiven: synlig (gadgets: bil, mobiltelefon), interviewer

2.      De medvirkende:

a.       Ofrene

                                                               i.      fodboldspillere (døde - levende)

                                                             ii.      deres familie og pårørende, kammerater

b.      Vidnerne:

                                                               i.      Sandhedsvidnerne omkring problemet (Heine F, Mads Ø, spillerforeningen)

                                                             ii.      De der var til stede

c.       Eksperterne (”kitlerne”)

d.      Bagmændene (trænere, klublæger)

 

Udsendelsens billeder:

 

 1. Det konstituerende billede: hjertet der banker
 2. Sound bites (= reportageklip)
 3. Sync (lyd og billede, udtalelse = klip fra interviews)
 4. Interviews (interviewer + offer)
 5. On the road-billeder

6.      Dækbilleder (uden lyd)

7.      Still-billeder

8.      Grafik + animation (Titlen + piller) + tal

 

Udsendelsens lydeffekter:

 1. Reallyd (interviews)
 2. Speak over
 3. Underlægningsmusik og -lyd (ydeffekter, fx v. klip,  simukeret hjertelyd)

 

Klippeteknik:

1.      Kontinuitetsklipning

2.      Interviewklipning (simuleret scenisk klipning)

3.      Montageklipning

4.      Overgangseffekter i klippene (fx overblænding)

 

Øvrige billedæstetiske effekter:

 1. Farver
 2. Billedkomposition (billeder i billedet)
 3. Beskæring, perspektiv

 

Andet: Mediekonvergens…