Gruppearbejde mediefag

 

Brug det uddelte materiale til en analyse af Filmen VALGAFTEN, dvs

 

Undersøg hvilke analyseværktøjer der kan anvendes.

Gruppeopdeling: max 5 deltagere – I skiftes til at tage referat af det I når frem til. En af jer koordinerer materialet. Se under produktkrav.

Tid: 2 undervisningstimer + forberedelsestid

Produktkrav: Lille rapport der lægges på SkoleKom.


 

 1. Ide

præmis, tema, pitch 1. Indhold
  1. tid
  2. sted
  3. miljø
  4. personanalyse

                                                               i.      hovedpersonen

                                                             ii.      bipersoner

                                                            iii.      Aktantanalysen 1. Dramaturgi (filmens opbygning)
  1. indstillinger, scener, sekvenser?
  2. plot (hvad driver / bremser handlingen)?
  3. Del forløbet op vha. Berettermodellen – dur den..?
  4. Set Up – Pay Off ?
  5. Rammefortælling
  6. Sujet – fibula 1. Filmæstetikken (brug det udleverede ”Notatark – filmbegreber)  pkt 1 – 9